Principles By Ray Dalio
قوانین کار و زندگی اثر ری دالیو

زبان فایل کتاب انگلیسی می باشد.

خلاصه کتاب : کتاب حاضر از مجموعه راهنمایی های ری دالیو از بزرگترین سرمایه گذاران جهان است. ری دالیو میلیاردر آمریکایی و موسس شرکت بریج واتر است.این شرکت بیش از 270 مشتری بزرگ در آمریکا و 19 کشور دیگر دارد. در حال حاضر حدود 1200 نفر در بریج واتر مشغول به کار هستند. شرکت بریج واتر رویکردی بنیادین و کمی را برای تصمیمات سرمایه گذاری دنبال می کند و تمام معیارهای سرمایه گذاری آن تحقیق شده و سیستماتیک هستند. تحلیل های بنیادی شرکت توسط مدیریت ریسک پیشرفته پشتیبانی می شوند. در مجموعه حاضر نیازهای و مسایل سازمان در زمینه مدیریت سازمان در چارچوب فرهنگ سازمانی، حل مسئله، تصمیم گیری و تکنیک های عملیاتی بر مبنای تجربیات شرکت بریج واتر و با نگاه کاربردی ارایه گردیده است.