تشریح عوامل اثرگذار در ریزش 26 هزار واحدی شاخص
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اُفت شاخص‌ بورس   اظهار کرد: متاسفانه بازار سرمایه به نحوی است که حتی شایعات هم روی آن اثر خود را می‌گذارند.این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نوسانات امروز بازار بورس، افزود: زمانی که ارزش ذاتی و روز سهام با اختلاف زیادی همراه باشد و همچنین نوسان زیادی را تجربه کند، باید از این بازار انتظار ریزش و یا اُفت را داشت. وضعیت امروز بازار بورس هم تا حدودی گرفتار همین مولفه است.او در ادامه در خصوص اصلاح قیمت سهام ها در بازار بورس، تاکید کرد: امروزه تداوم رشد پی در پی شاخص‌ها، افزایش قیمت و عدم تناسب با متغیر‌های اثر گذار وضعیت اقتصادی به طور کامل نشان دهنده‌ی این است که بازار بورس نیازمند اصلاحات قیمتی است. اگر این اتفاق در بازار سرمایه به درستی رخ ندهد نه تنها شاهد بهبود نیستیم بلکه روند نزولی هم پیش رو خواهیم داشت اما در ادامه امیدوارم با وجود کارشناسان و مسئولان اوضاع بازار بورس بهتر شود.
 

تازه واردها نگران ریزش شاخص کل هستند / حباب ها‌ی سرگردان در بازار‌های بورس 

آقا بزرگی تصریح کرد: سود در بازار سرمایه نیازمند بازه بلند مدت است پس از آن‌هایی که تازه وارد این بازار شده اند انتظار می‌رود تا با تغییرات جزئی بازار یورس نگران نشوند به علت آنکه این موضوع به نحوی جز سیاست‌های اعظم بازار سرمایه است.این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اگر دولت تصمیم دارد که یک سیاست اقتصادی و پولی مبنی بر جمع آوری و سوق دادن حجم نقدینگی به بازار سرمایه را انجام دهد باید راهکارهای دائمی برای عرضه‌های سهام‌ دولتی به دست سازمان خصوص سازی در نظر بگیرد. 
 

قصد دولت از واگذاری صندوق‌های سرمایه گذاری‌ای تی اف در بازار سرمایه چیست؟

آقا بزرگی در خصوص واگذاری صندوق‌های‌ای تی اف گفت: هم اکنون نمی‌توان منتظر کاهش تصدیگری دولت در بازار سرمایه بود به علت آنکه او با ارائه صندوق‌هایی ماننده‌ (ETF) و سهام عدالت قصد مدیریت در این بازار را دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.