قانون 10 30 60 پرودیزاین
دکوراسیون داخلی
فرهاد رهگذر

قانون نسبت ۱۰-۳۰-۶۰ رنگ ها

اگر تاکنون بارها مجذوب اتاق های زیبا و فریبنده در مجله های دکوراسیون داخلی یا پینترست شده ­اید ولی اتاق خودتان به دلیل اینکه نمی­دانید

ادامه مطلب »