تخفیف های پرودیزاین

در زمستان 1397 برای تمام قرارداد های طراحی داخلی و بازسازی تخفیفات قابل ملاحظه از طرف گروه پرودیزاین در نظر گرفته می شود که به شرح زیر هستند

خدمات طراحی داخلی و دکوراسیون  30  درصد تخفیف

خدمات اجرای دکوراسیون 20 درصد تخفیف

متریال مصرفی ای که گروه پرودیزاین به عنوان نماینده فروش آنها می باشد 10 درصد تخفیف

تخفیف های مذکور تا 97/12/15 معتبر هستند