کتاب The One Thing

The ONE Thing_opt

کتاب آن یک چیز، جزو 100 کتاب برتر تمام تاریخ، در زمینه رشد فردی و کسب‌و‌کار، با فروش بیش از 1 میلیون نسخه است. این کتاب با تمرکز بر اصلی ساده اما نادیده گرفته شده، توانست به میلیون‌ها نفر کمک کند تا بتوانند تاثیرات مثبت قابل ملاحظه‌ای در تمامی جنبه‌های زندگی خود، به‌وجود آورند. نویسندگان این […]